ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

21 τραγούδια για τη Λευτεριά

Χώρος διεξαγωγής: Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου

Συναυλία Η ημερομηνία είναι ενδεικτική. Λόγω της τρέχουσας υγειονομικής κατάστασης προκύπτουν συνεχώς αλλαγές των σχεδιασμών και μετατοπίσεις-ακυρώσεις εκδηλώσεων.