Ολλανδία

ΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

Η Ολλανδία δεν έμεινε αμέτοχη απέναντι στον ελληνικό ξεσηκωμό. Οι φιλελληνικοί κύκλοι του Άμστερνταμ δραστηριοποιήθηκαν για την παροχή χρηματικής και υλικής βοήθειας προς τους μαχόμενους Έλληνες και τους αμέτρητους πρόσφυγες που είχαν κατακλύσει την Ευρώπη. Η συμβολή των Ολλανδών δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στη συγκέντρωση εφοδίων ή χρημάτων.

Αρκετοί αποφάσισαν να συνεισφέρουν έμπρακτα στην υπόθεση της ελληνικής ανεξαρτησίας. Από τους περίπου είκοσι Ολλανδούς που κατέβηκαν και πολέμησαν στην Ελλάδα, αρκετοί κατέληξαν στο Μεσολόγγι. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο υπολοχαγός Χούγκζμανς, ο οποίος ακολούθησε τους υπόλοιπους Φιλέλληνες στην άτυχη εκστρατεία κατά των Οθωμανών στο Πέτα και έπεσε μαχόμενος ηρωικά.

Μοιραστείτε το: