Σερβία

οι ΣΕΡΒΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

Η συμμετοχή των Σέρβων στον ελληνικό ξεσηκωμό υπήρξε πολύπλευρη και εκτεταμένη. Η κοινή θρησκεία, η οθωμανική καταπίεση, η διάδοση της ελληνικής παιδείας και η διάχυση των φιλελεύθερων ιδεών του Ρήγα Φεραίου και της Γαλλικής Επανάστασης είχαν δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στους βαλκανικούς λαούς. Οι Σέρβοι είδαν στην Ελληνική Επανάσταση μία ευκαιρία να προωθήσουν τα δικά τους αιτήματα απελευθέρωσης από τους Οθωμανούς και έσπευσαν μαζικά να συνδράμουν τους εξεγερμένους ομοθρήσκους τους.

Από το 1821 μέχρι το 1826 σημειώθηκαν αλλεπάλληλες εξεγέρσεις στα εδάφη της Σερβίας, ενώ πολλοί Σέρβοι κατέβηκαν νότια και πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων με το ψευδώνυμο «Σέρβος», ώστε να προφυλάξουν τις οικογένειές τους από αντίποινα. Στο πολιορκημένο Μεσολόγγι συναντούμε ομάδα 25 εθελοντών υπό τον οπλαρχηγό Κοντόπουλο, ενώ ανάμεσα στους νεκρούς της πολιορκίας συμπεριλαμβάνεται ο Αθανάσιος Σέρβος, που ηγήθηκε ομάδας συμπατριωτών του.

Μοιραστείτε το: